Belevingskoor

rcoak

In De Paasbergen gaat in september 2018 het Belevingskoor van start. Dit koor zal onder leiding van Tanja Ensing twee keer per maand repeteren in De Paasbergen. De kosten van materialen en van de dirigent voor het koor is mogelijk gemaakt door de toezegging van het RCOAK.

De “stem van ons geheugen”.
Eén noot zegt niet veel maar vele noten samen vormen een lied. Samen met familie, vrijwilligers, personeel en bewoners en een ervaren dirigent zingen we liederen. Het hele gebeuren heeft ook als doel het contact met onze bewoners te bevorderen. Om de week vormen wij samen één stem; “de stem van ons geheugen”.

Iedere bewoner heeft zijn eigen vaste buddy/begeleider, dit kan een familielid, mantelzorger , vrijwilliger of iemand van het personeel zijn. De deelnemer is altijd gekoppeld aan de zelfde persoon. Zodat men ook de herkenning en het vertrouwen heeft.

Bestuurswisseling

Per 8 september 2017 hebben er een aantal wisselingen binnen het bestuur van Vitaal Paasbergen plaatsgevonden.

Henk Tapper is voorzitter geworden en Paul Blaak zal als secretaris van Vitaal Paasbergen zijn werk voortzetten. Gerrit Regts en Alie Meijer blijven aan in hun functie.

VOORNAAM ACHTERNAAM FUNCTIE rooster van aftreden
 Henk (H.) Tapper Voorzitter 19-3-2019
Paul (G.P.) Blaak Secretaris 5-10-2019
Gerrit (G.J.H.) Regts Penningmeester 5-10-2019
Alie (A.J.M.) Meijer Pijnaker Algemeen lid 8-4-2021
Harriët (H.J.H.) Prins adviseur

Harriët Prins heeft het bestuur verlaten, zij zal nog wel haar bijdrage leveren als adviseur van het bestuur.

Het bestuur dankt haar voor haar actieve rol als bestuurder van de Stichting Vitaal Paasbergen.